شرکت برد آذر گلستان

English فارسی русский
کسی که اشتباه نکرده هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است... «آلبرت انیشتین »