شرکت برد آذر گلستان

برد آذر گلستان|bardazar golestan company

چهارشنبه، 7 خرداد 1399
چيلر
چيلر

چیلر یک سامانه ی سرمایشی است که با استفاده از خنک کردن سیال موجود در آن ، باعث برودت می شود.. چيلرها نیز از دستگاه های تهویه مطبوع هستند؛ تفاوت آنها با کولرهای گازی در این است که...

29 خرداد 1397


طبقه بندی سیستم تاسیسات تهویه مطبوع
طبقه بندی سیستم تاسیسات تهویه مطبوع

تهویه مطبوع: یکی از مهمترین بخش های هر ساختمان را می توان بخشتهویه مطبوع آن دانست.این بخش دقیقا می تواند بر رفاه و آسایش انسان بسیار تاثیر گذار باشد چرا که در واقع عمل هوا رسانی چه...

29 خرداد 1397